Про наш навчальний заклад

Смілянська філія НУХТ є відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 337 від 26 квітня 2004 року і має статус державного навчального закладу 4-го рівня акредитації.

Смілянська філія НУХТ діє за ліцензією базового навчального закладу, виданою Міністерством освіти і науки України від 19.06.2015р. серія АЕ № 636488 з додатком по відокремленим структурним підрозділам.

Навчально-виховну роботу виконують професорсько-викладацький склад Національного університету харчових технологій, досвідчені викладачі Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій, у тому числі професорів, докторів наук - 5, доцентів, кандидатів наук — 31, викладачів технікуму - 53.

Підготовка фахівців у Смілянській філії НУХТ проводиться за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 122 «Комп'ютерні науки», 073 «Менеджмент».

На даний час контингент студентів становить 250 осіб, переважна більшість із них - випускники Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ, навчання в якому проводиться за інтегрованими навчальними планами, затвердженими в Національному університеті харчових технологій. Така підготовка фахівців дає можливість підготувати більш кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою.

Більшість студентів Смілянської філії НУХТ працюють на підприємствах харчової та переробної промисловості і являються мешканцями Черкаської області.

Враховуючи територіальне розміщення Смілянської філії НУХТ, випускники технікумів та коледжів мають змогу за місцем проживання продовжити навчання без відриву від виробництва у вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації і отримати диплом за освітнім ступенем «бакалавр».

Підготовка спеціалістів у Смілянській філії НУХТ проводиться за скороченим терміном навчання. Випускники технікумів і коледжів вступають на навчання одразу на 3-й курс на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Така форма навчання і організація навчального процесу є ефективною і відповідає рівню ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою.

Смілянська філія НУХТ для здійснення навчального процесу використовує матеріально-технічну базу Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ. З року в рік за кошти Смілянської філії НУХТ відбувається поповнення лабораторій та кабінетів новими приладами та устаткуванням. Створено комп'ютерний клас, оснащений комп'ютерною технікою останнього покоління, використовується сучасне програмне забезпечення, клас підключено до мережі Internet.

За дванадцять років існування Смілянської філії НУХТ створено бібліотечний фонд, який нараховує більше 3300 примірників довідкової, методично-наукової та навчальної літератури. Постійно здійснюється передплата на фахові періодичні видання. Студенти Смілянської філії НУХТ мають змогу користуватися навчальною літературою з фонду коледжу, працювати у читальній залі бібліотеки.

Смілянська філія НУХТ використовує для потреб студентів та викладачів гуртожиток, їдальню, медпункт.

Ласкаво запрошуємо Вас до Смілянської філії НУХТ для продовження навчання!