Смілянська філія Національного університету харчових технологій здійснює підготовку за освітнім ступенем «бакалавр» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України з додатком серія АЕ № 636488 від 19.06.2015р. та Акту узгодження переліку спеціальностей затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151.
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:by MR.FonteZ

Освітній ступінь бакалавраЛіцензований обсяг прийому  073 Менеджмент25 

122 Комп’ютерні науки25181 Харчові технології25151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології25133 Галузеве машинобудування30