Смілянська філія Національного університету харчових технологій здійснює підготовку за освітнім ступенем «бакалавр» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України з додатком серія АЕ № 636488 від 19.06.2015р. та Акту узгодження переліку спеціальностей затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151.
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:by MR.FonteZ

Освітній ступінь бакалавраЛіцензований обсяг прийому  073 Менеджмент (спеціалізація "Менеджмент")25 

122 Комп’ютерні науки (спеціалізація "Комп'ютерні науки")25181 Харчові технології (спеціалізація "Харчова технологія та інженерія")25151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізація "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології")25133 Галузеве машинобудування (спеціалізація "Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв")30