Шановні випускники технікумів та коледжів!

На реалізацію ваших потреб щодо продовження навчання у зручний для вас спосіб за обраною спеціальністю за освітнім ступенем "бакалавр" на базі коледжу у 2004 році відкрито відокремлений структурний підрозділ - Заочний факультет Національного університету харчових технологій у м. Сміла, який у 2015 році було переіменовано на Смілянську філію НУХТ.

Навчання здійснюється на договорній основі з урахуванням отриманих у технікумі знань і кваліфікації, за спеціальними навчальними планами.

Враховуючи територіальне розміщення Смілянської філії НУХТ, випускники технікуму та інших навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації матимуть змогу за місцем проживання продовжити навчання без відриву від виробництва у вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації і отримати диплом за освітнім ступенем "бакалавр".

Підготовка спеціалістів у Смілянській філії НУХТ проводиться за скороченим терміном навчання. Випускники технікумів та коледжів вступають на навчання одразу на 3-й курс на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Тривалість підготовки бакалавра - 2 роки для спеціальностей "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та 2 роки 6 місяців для спеціальностей "Харчові технології ", "Галузеве машинобудування", "Менеджмент".